Fakulta StrojníČVUT FAKULTA STROJNÍ

Hlavním partnerem projektu je Fakulta strojní ČVUT, reprezentovaná
Centrem vozidel udržitelné mobility (CVUM).

„Najít vhodné zázemí s dostatečným technologickým vybavením pro VaV činnost v našem oboru není snadné. Naštěstí nám spolupráce se společností Trigema již ve fázi výstavby parku pomohla vytvořit prostor, ve kterém se můžeme naplno věnovat své práci, zatímco se zaměstnanci Vědeckotechnického parku v Roztokách starají o každodenní provoz.“

- Ing. Bohumil Mareš, Ph.D., výkonný ředitel

Hlavním zaměřením Centrua vozidel udržitelné mobility je výzkum a vývoj zážehových spalovacích motorů (benzínových, plynových, na alternativní paliva) a vznětových spalovacích motorů pro automobily i těžká vozidla. Výzkum motorů je zaměřen na termodynamiku, vnitřní aerodynamiku, přeplňování kompresorem i turbokompresorem, použití konvenčních i nově se objevujících technologií, snižování a následnou úpravu emisí, inteligentní systémy řízení motorů, dynamiku motorů a pevnost skupin aplikovanou na optimalizaci konstrukce.

Centrum dále provádí výzkum a vývoj v oblasti konstrukce vozidlových převodovek a optimalizace přenosu síly (mechanický, hydraulický a elektrický přenos), konstrukce odpružení vozidel (včetně aktivních mechatronických prvků a jejich řízení), aerodynamiky karosérie a pasivní bezpečnosti.

TÜV SÜDTÜV SÜD CZECH S.R.O.

TÜV SÜD  je vedoucí společností v oblastech inspekce, certifikace a testování systémů, procesů, výrobků a služeb. Rozsah aktivit zahrnuje také konzultační, schvalovací, expertní činnosti a vzdělávání  ve všech odvětvích průmyslu a služeb. TÜV SÜD Group byla založena v Mnichově před 140 lety. Dnes má více než 600 poboček po celém světě a dosahuje obratu přes 1,4 mld. EUR.

Hlavním cílem společnosti je poskytovat služby vycházející vstříc potřebám zákazníků, které jsou vždy zárukou kvality a odbornosti. Jednotnost postupů, cílů (spolehlivost, bezpečnost, kvalita, ochrana přírody, nákladová efektivita) a výsledných dokumentů TÜV SÜD zajišťuje produktům a službám rozpoznatelnost a akceptaci na celém světě. Automobilová divize je nezávislá schvalovací a zkušební autorita se širokou nabídkou služeb pro automobilový průmysl akreditována a uznána různými autoritami.

„Pro naše specializované činnosti potřebujeme mít odpovídající laboratorní zázemí. VTP Roztoky představuje jedno z nejmodernějších center, na jehož služby a technologické vybavení se můžeme spolehnout.“

- Ing. Luboš Trnka, Business Unit Manager

EATONEATON ELEKTROTECHNIKA S.R.O

Eaton je celosvětově působící společností v oblasti elektrických systémů, zařízení pro distribuci a řízení elektrické energie a systémů hnacích ústrojí pro nákladní a osobní vozidla.  Společnost Eaton má přibližně 70 000 zaměstnanců a své výrobky dodává zákazníkům ve více než 150 zemích. Obrat celé skupiny dosáhl v roce 2010 částky 13,7 miliard USD.

Divize Electrical společnosti Eaton Corporation se zabývá výrobou a prodejem elektrických zařízení pro distribuci energie, řídicích systémů a záložních zdrojů elektrické energie. 

Eaton Elektrotechnika s.r.o., výrobce přístrojů pro domovní a průmyslové elektroinstalace, přístrojů pro distribuci elektrické energie a záložních zdrojů patří od dubna roku 2008 do skupiny Eaton Corporation.

PREPRAŽSKÁ ENERGETIKA, A. S.

Skupina PRE je tvořena mateřskou společností Pražská energetika, a. s. (PRE), společnostmi PREdistribuce, a. s., PREměření, a. s., a eYello.CZ, a. s.

Mateřská společnost Pražská energetika, a. s. (PRE), je prostřednictvím dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., regionálním provozovatelem distribuční soustavy, působícím na území hlavního města Prahy a města Roztoky. Současně je Pražská energetika, a. s., třetí největší obchodník s elektřinou na velkoobchodním trhu v ČR. Po úplném otevření trhu s elektřinou pro konečné zákazníky je Skupina PRE jedním z největších dodavatelů elektřiny s působností na celém území České republiky. Prodává ji více než sedmi stům tisícům odběratelů. Historie pražské energetiky sahá až do roku 1897, kdy ještě v rámci Elektrických podniků královského hlavního města Prahy byly položeny základy pražské veřejné elektroenergetické sítě. Skupina PRE je nositelem pokrokových technologií nejen v distribuci elektřiny, ale i v obchodování. Velmi dbá na spokojenost svých klientů, kterým nabízí široké portfolio služeb zaměřených na hospodárné využití elektřiny, úspory času i dosažení vysokého komfortu obsluhy.

Podrobné informace na www.pre.cz.

Benefity spolupráce

ČVUT Fakulta strojní

ČVUT Fakulta strojní zde realizuje projekt Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility (reg. č. CZ.1.05/2.1.00/03.0125) v rámci OP Výzkum a vývoj pro inovace MŠMT ČR, financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR. Z těchto důvodů jsou otevřené dveře spolupráci všem možným subjektům v odvětvích jako jsou dopravní technika, paliva, motory, podvozky, vývoj a ověřování funkčnosti a další podobných odvětví týkajících se udržení mobility. Po vzájemné smluvní domluvě a nastavení přesných pravidel je možné spolupracovat na probíhajících výzkumech a využívat laboratoře pro vývoj a ověřování funkčnosti.

Inovacentrum ČVUT

Inovacentrum ČVUT je univerzitní centrum pro spolupráci s průmyslem, které vzniklo v roce 2010 sloučením dvou svých předchůdců, Centra pro spolupráci s průmyslem Fakulty elektrotechnické a Technologického a inovačního centra ČVUT.

V rámci plánované spolupráce bude využito zkušeností Inovacentra ČVUT zejména v oblastech:

 • společné průzkumy mezi podniky s cílem podchytit jejich inovační aktivity,
 • pořádání kooperačních burz a seminářů,
 • využití patentového střediska ČVUT při poradenství firmám v Parku vědy Roztoky,
 • napojení do mezinárodních sítí,
 • poradenství při získávání dotací z národních programů a programů EU a další druhy spolupráce.

TÜV SÜD Czech

Možné oblasti spolupráce TÜV SÜD Czech pro projekty Inovativních firem v rámci Automotive:

V rámci VTP Roztoky nejméně v oblastech:

 • homologační a jiné zákonné zkoušky motorů a vozidel
 • vývojové a ověřovací zkoušky motorů a jejich příslušenství
 • měření emisí, výkonu a spotřeby paliva motorů či vozidel a dalších parametrů
 • úpravy motorů a vozidel pro přechod na alternativní paliva
 • služby pro stanice měření emisí

V rámci TÜV SÜD Czech dále:

 • schválení komponentů, autodíly pro aftermarket
 • airbagy
 • brzdy a brzdové systémy
 • dětské zádržné systémy
 • disky kol, pneumatiky
 • elektronické příslušenství vozidel
 • funkční bezpečnost
 • LPG a CNG komponenty
 • nárazníky
 • osvětlení
 • palivové systémy
 • přístrojové desky
 • sedadla
 • skla a zasklení
 • technické předpisy EHK/OSN a EU
 • volanty
 • zámky a imobilizéry
 • zpětná zrcátka

Způsoby spolupráce v rámci řešených projektů jsou odvislé od konkrétní oblasti této spolupráce a smluvního vztahu mezi subjekty. Kromě samotných laboratoří v rámci VTP lze využívat i široké portfolio služeb a laboratoří společnosti TÜV SÜD Czech.

Trigema StartupTRIGEMA STARTUP

Zprostředkovatelem nájmu podnikatelských inkubátorů je společnost Trigema Startup.

„Trigema Startup nabízí začínajícím podnikatelům pomoc s kapitálem i plně zařízené prostory podnikatelských inkubátorů. Ty se nacházejí v technologických parcích VTP a PV Roztoky a umožňují tak využívat po domluvě s ostatními nájemci unikátní technologické vybavení, které je často jediné svého druhu ve střední Evropě.“

- Ing. Marcel Soural, generální ředitel koncernu Trigema a.s.

Trigema Startup je investiční společnost a zprostředkovatel nájmu podnikatelských inkubátorů. V obou případech se zaměřuje zejména na nově vznikající projekty nebo malé a střední inovační firmy v růstové fázi, které využijí technický či servisní potenciál inkubátorů nebo zkušeností v rámci koncernu Trigema a.s.

Zabývá se hlavně počátečními "angels" investicemi pro nově vznikající inovační firmy, zejména projekty, které jsou spjaty se stavebnictvím, realitami a developmentem. Nebrání se ani nápadům s jiným zaměřením.

Dokáže zprostředkovat nájem v inkubátorech ve VTP Roztoky a PV Roztoky. Jedná se inovační centra, která v rámci inkubátorů nabízí prostory vyčleněné pro nově vznikající inovační firmy nebo malé a střední inovační podniky v růstové fázi, které využijí technický či servisní potenciál obou parků.